บล็อก

Monday, August 29, 2011

ขั้นตอนการรับ SMS เพื่อนำไปชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทั่วประเทศ.

[ข้อมูลต่อไปนี้แม้ว่าจะจัดทำสำหรับการชำระเพื่ออุดหนุนผลงานของศิลปินในสังกัดของเรา
แต่ก็สามารถอ้างอิงสำหรับใช้ในกรณีที่ท่านคลิก "ปุ่มชำระเงิน" บนเว็บไซต์ของเราไ้ด้เช่นเดียวกันครับ]

ขั้นตอนทั้งหมดต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการที่ท่านได้รับอีเมลที่ส่งถึงท่าน
อย่างเป็นส่วนตัวจาก c-payments@chronosmusic.com สำหรับการชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น!!!! 
ซึ่งจะมีลิ๊งค์สำหรับเข้าสู่ขั้นตอนเหล่านี้ภายในอีเมลฉบับดังกล่าว

และในการชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้
จะมีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการที่ท่านทำการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามปรกติ
ที่ 15 บาทต่อรายการ
ซึ่งทางโครนอสมิวสิคแฟชั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนแบ่งรายได้จากอัตราค่าธรรมเนียมนี้แต่อย่างใด.A.หลังจากท่านคลิกลิ๊งค์ภายในอีเมลที่ได้รับจาก c-payments@chronosmusic.com
B.
C.
D.
E.
F.

ตัวอย่าง SMS ที่ท่านจะได้รับ

ตัวอย่างการพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อนำบาร์โค้ดไปสแกน (เป็นทางเลือก)


เมื่อท่านดำเนินตามขั้นตอนทั้งหมดข้างต้น ทางเราจะได้รับข้อมูลโดยอัตโนมัติ
และเราจะเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้ท่าน โดยทางสังกัดเอง และ/หรือศิลปินเจ้าของผลงาน
ซึ่งการส่งมอบจะดำเนินการในทันทีที่เราได้รับข้อมูลการชำระค่าสินค้าของท่าน-แล้ว-เข้ามา

ขอบคุณครับ
THANK YOU