บล็อก

Sunday, October 23, 2011

GREAT ANNOUNCEMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

หยุดกิจการชั่วคราวแบบไม่มีกำหนดครับ
เนื่องจากที่ตั้งของเฮดออฟฟิซอยู่ในหมู่บ้าน "บ้านบัวทอง"
ซึ่งถูกน้ำท่วมหนักตามที่ปรากฏทราบในข่าวนะครับ
เมื่อกลับมาทำการได้อีกครั้งจะปรกาศทางหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ครับ

ขอบคุณครับ

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)