บล็อก

Tuesday, April 03, 2012

ประกาศจากโครนอสมิวสิคแฟชั่น™

เว็บไซต์ในความดูแลของเราทั้งหมด
เผยแพร่บทความที่เราประพันธ์ขึ้นเองเป็นหลัก
การเติบโตของเราอาจดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่บทความที่เป็นความรู้นั้นจะไม่ตายตกไปตามกาลเวลา

ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นของแน่
แต่ความจริงแท้ก็เป็นของแน่อยู่เสมอกันครับ

CEO.......

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)