บล็อก

Friday, December 21, 2012

Update: เปลี่ยนโลโกของบล็อก CEO ครับ :)

เปลี่ยนเป็นแบบที่เห็นนี่นะครับ ซึ่งลิงค์จะอยู่ตำแหน่งเดิมคือเมนูด้านขวาของเว็บไซต์นี้นั่นเองครับ


.......

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)