บล็อก

Friday, December 21, 2012

ประเทศ "กำลังพัฒนา" ประชาชนต้องเสียสละความสะดวกร่วมกัน | VNATAT THUNWIMOLBHUTE

ประเทศ "กำลังพัฒนา" ประชาชนต้องเสียสละความสะดวกร่วมกัน | VNATAT THUNWIMOLBHUTE:

บทความเสนอมุมมองถึงการที่ประเทศไทยยังไม่สามารถพ้นจากความเป็น "ประเทศกำลังพัฒนา" ทั้งที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วครับ ..ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนพูดคุย-ตั้งคำถามกันมาหนักหนาพอควรในทุกแวดวง

'via Blog this'
+Chronos Music Fashion

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)