บล็อก

Sunday, January 06, 2013

ภาษาไทยราชการกำลังจะกลายเป็นภาษาที่มีผู้ใช้น้อยที่สุดภาษาหนึ่ง? | VNATAT THUNWIMOLBHUTE

ภาษาไทยราชการกำลังจะกลายเป็นภาษาที่มีผู้ใช้น้อยที่สุดภาษาหนึ่ง? | VNATAT THUNWIMOLBHUTE:

ประเด็นอ่อนไหวมาก ตัดสินใจลำบากในการนำเสนอ ..แต่ก็อยากให้ลองศึกษาดูนะครับ.

'via Blog this'

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)