บล็อก

Thursday, February 21, 2013

My Proverb.

ผลงานของทุกคน ..ล้วนเป็นแรงบันดาลใจแก่ทุกคนกันเอง
มีทั้งบันดาลใจแง่บวก แง่ลบ ..ก็ธรรมชาติของการบันดาล.

เราจะเรียกมันว่า 'กรรม' หรืออะไรก็ตามแต่ แห่งเรื่องปรากฏนั้น.
..ขอแค่มัน "สร้างสรรค์". มันจะไม่มีวันบันดาลใครลงเหวเลย.


.......

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)