บล็อก

Sunday, May 12, 2013

ความคิดของเด็ก ๆ... - Vnatat Thunwimolbhute

"ความคิดของเด็ก ๆ มักคิดถึงอาชีพที่ตัวเองอยากจะเป็น. โดยไม่สนเรื่องรายได้ของอาชีพนั้นในหัวเลย, ก็แค่เป็นอะไรที่อยากเป็น ..อยากทำไปตลอดเวลาเท่านั้น."

ความคิดของเด็ก ๆ... - Vnatat Thunwimolbhute:

'via Blog this'

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)