บล็อก

Sunday, July 07, 2013

YouTube Copyright Basics July 1, 2013

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2013 ที่เพิ่งผ่านมาครับ. วิดีโอประชาสัมพันธ์ด้านลิขสิทธิ์ตัวใหม่จาก YouTube ซึ่งรวมหัวข้อที่อัพเดตล่าสุดไว้หมด และเล่าได้ฮาดี :)

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)