บล็อก

Friday, August 16, 2013

เว็บนี้ยังคงถูกใช้เป็นไซเบอร์ออฟฟิซเสมอนะครับ

ตอนนี้แม้กิจการจะอยู่ระหว่างพักโดยไม่มีกำหนด (จนกว่าจะประกาศออกมา)
แต่ขณะนี้ก็มีกิจกรรมภายใน เรื่องการออกแบบสิ่งใหม่ ๆ ต่าง ๆ แบบที่จะเป็นทิศทางใหม่ ๆ ของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่มีข่าวหวือหวาอะไร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเคลื่อนไหวภายใน
หรือกระทั่งเลิกกิจการไป ..ไม่เด็ดขาดครับ

ใครที่ติดตามอยู่ ขอว่าอย่าเพิ่งลืมกันเบ็ดเสร็จครับ
เพราะเรายังทำงานกันอยู่ในเบื้องหลังเสมอ ไม่ได้หยุดหย่อนลงเลย

ขอบคุณครับ.

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)