บล็อก

Sunday, August 14, 2016

Mid-August 2016 UPDATE

จะปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์จริงภายใน (ใน มาก) ก่อนนะครับ การผลิตเพลงในฐานะ record label ไม่ถูกยกเลิก แต่จะค่อย ๆ ทำไปครับ, จะมีงาน (แผนก) ใหม่สำหรับการแต่งเพลงให้กับ label อื่น ๆ และสถาบัน องค์กร เอกชน บุคคลทั่วไป บริษัท ห้าง ร้าน โซเชียลมีเดียเพจ เว็บไซต์ ไลน์เว็บตูนส์ ฯลฯ ครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมา และกรุณาติดตามกันต่อไป

หน้าตาเว็บจะมีการอัพเดตตามมาภายในสัปดาห์นี้ครับ.

- - - - -
ขอบคุณครับ

วีณาฑัต ธรรพ์วิมลบุตร.

14 ส.ค.2559

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)