บล็อก

About CMF™โครนอสมิวสิคแฟชั่น TM เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว, ดำเนินงานอิสระ
รับผลิตและพัฒนา/ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา เนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Contents) ก่อตั้งเมื่อปี 2011
ตัวกิจการจดทะเบียนก่อตั้งอย่างถูกต้อง** และเป็น 100% Cyber Office.
*คำร้อง *ทำนอง *เรียบเรียงเสียงประสาน *ออกแบบขับร้อง
*ควบคุม, ช่วยควบคุม, ให้คำปรึกษานักแสดงดนตรีบันทึกเสียง
*ขับร้องบันทึกเสียง *พัฒนาบทภาพยนตร์ *พัฒนาบทภาพยนตร์แปล
*ออกแบบและวางแผนพัฒนาทักษะศิลปิน นักแสดง
*ให้คำปรึกษาองค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และด้าน Digital Commerce Literacies and Analyst.


[**จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ เมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ.2554]

. . .

สามารถติดต่อเพื่อขอตัวอย่างผลงาน
โดยสามารถติดต่อเบื้องต้นทางกล่องส่งข้อความติดต่อถึงเฟซบุคเพจ
ทางด้านขวาของหน้าเว็บไซต์นี้
แล้วเราจะติดต่อกลับไปเพื่อขอทราบรายละเอียดผู้ยื่นคำขอตัวอย่างผลงาน

. . .