บล็อก

Thursday, December 26, 2013

โครนอสมิวสิคฯ จะเปิดแผนก "Educational Social Service" นะครับ

ตามที่เกริ่นประกาศไว้ในความเห็นที่สองของเฟซบุคโพสท์นี้ครับ.

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)